Dobrodošli na stranicu Arhitekti Filipović. Naš mali projektni ured je u Zagrebu.  Radimo raznovrsne projekte, od stambene do industrijske arhitekture i uređenja interijera. Pri projektiranju se koristimo ArchCAD-om, odličnim programom koji nam omogućuje da svojim klijentima kreiramo cjelovite 3D modele zgrade,  danas vrlo popularnog naziva BIM – building information modeling. Na taj način izrađujemo virtualni prototip vaše zgrade prije nego što je izgrađena i lako uočimo nedostatke i pogreške koje su se događale na papiru uz pomoć rapidografa i rajšina, a vi dobijete bolji i ekonomičniji projekt i lijepe prezentacije.

Ured su osnovala braća blizanci, Kruno i Miro Filipović, oba diplomirani inženjeri arhitekture.  Osnovan je sad već davne 1995, to znači da smo prebolili dječje bolesti ali još uvijek volimo i sa žarom radimo svoj posao. U početcima ispekli smo zanat surađujući sa starijim kolegama kojima smo izrađivali kompletnu projektnu dokumentaciju na nekim vrlo zanimljivim projektima a danas sami projektiramo vaše građevine. Neke naše projekte  možete vidjeti ovdje. Za sada je tu izdvojen tek dio ali obećajemo vam da ćemo marljivo dodavati nove i stare.

Krunoslav Filipović, dipl.ing.arh.
[email protected]

Maturirao je 1985 u Matematičko informatičkom obrazovnom centru a 1993 je diplomirao arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.  Od osnutka do konca 1997 radi u vlastitom projektom uredu a 1997 je kao partner i suvlasnik osnovao AluKal, tvornicu aluminijskih radijatora. 2007 Nakon razmimoilaženja s partnerom nastavlja raditi kao arhitekt i danas vrlo uspješno uređuje i izvodi luksuzne interijere po cijelom svijetu.

Miroslav Filipović, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt
[email protected]

Maturirao je 1985 u Matematičko informatičkom obrazovnom centru, popularnom MIOC-u, a 1993 je diplomirao arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.  Kao pripravnik radio je u GP Tehnika a od 1995 radi u vlastitom projektom uredu. Član je Hrvatske komore arhitekta od njenog osnutka i glavna je pokretačka i kreativna snaga ureda.

Kroz protekle godine s nama je radilo desetak naših dragih kolega i svima im na trudu i radu iskreno hvala. Danas su u našem timu naši mladi kolege;

Mona Lisa

Nataša Počuča dipl.ing.arh.
[email protected]

Maturirala je 2002  Zagrebačku V. Gimnaziju a 2013 je diplomirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Nakon što se dokazala radeći s nama kao studentica, primljena je na pripravnički staž koji je uspješno završila i položila stručni ispit. Danas je ovlaštena arhitektica i neke od naši projekata potpisuje kao projektant. Nikad ne kasni.

Ivana Bagarić Šain mag.ing.arh.
[email protected]

Maturirala je 2009. Opću gimnaziju u Tomislavgradu, a 2015 diplomirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Ivana je svojim senzibilitetom, pedantnošću i marljivošću postala nezamjenjiv dio našeg tima.