Obnovljena crkva u Hrvatskoj. Za akademika Andriju Mutnjakovića obradili smo projekte i pripremili plakate za izložbu projekata obnove ratom uništenih sakralnih objekata u Hrvatskoj. Izložba je održana u Hrvatskom Muzeju arhitekture HAZU u Zagrebu.