Nakon nebrojenih izmjena i dopuna građevinskih dozvola dogradnji proizvodnog pogona tvornice Adoro Vrata došao je i trenutak za naš malo kreativniji rad. Za marljive inženjere, marketing i upravu projektirali smo novu uredsku zgradu. Crna i “Adoro” zelena s aluminijskim brisolejima i stolarijom zgrada se dopala svim budućim korisnicima. Sad još samo građevinska dozvola i prijava gradilišta pa možemo krenuti u nove izmjene i dopune za dogradnju trećeg kata :).