Moderna obiteljska kuća u Samoboru, smještena na obroncima Samoborskog gorja. S parcele  se pruža izniman pogled na grad Samobor i Zagreb u daljini. To je bio glavni parametari za orijentaciju i fokusiranje glavnih sadržaja kuće.  Poštujući pad terena, arhitekt je oblikovao kuću superponiranjem pravokutnih oblika i tako je ostvario razvedene tlocrte. Sve su sobe smještene prema istoku gdje je volumen kuće najrazvedeniji. Individualnost različitih stambenih prostora naglašena je izmicanjem po vertikali i po horitontali, a pritom je stvoren njihov skladan međuodnos.  Korištenje opeke na pročelju, istaknulo je kuću u njenom prirodnom okolišu. U sudaru sa opekom javljaju se bijeli horizontalni kubusi u funkciji naglaska vanjskih prostora. Svojim uklapanjem u prirodu i vještim skrivanjem stvarne veličine, odražava težnju za baštinjenjem intimnog tradicionalnog ambijenta, ali je prvo odraz ispunjenja zahtjeva novog urbanog i ugodnog života.

 

tlocrti

presjeci

pročelja detaljno